Вучэбны план

                                                                                           

                                                                                           ЗАЦВЯРДЖАЮ:                                                                         загадчык дзяржаўнай установы                                                                                       адукацыі “Засульскі  дзіцячы сад”                                                                                                                 

                                  Л.З.Грынюк

 31. 08.2020

                              

                                                                          

                                                                              ВУЧЭБНЫ ПЛАН

Дзяржаўнай установы адукацыі “Засульскі дзіцячы сад”

на 2020/2021 навучальны год

 

Пералік адукацыйных галін/Адукацыйныя вобласці

 

Колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне адукацыйных галін па групах выхаванцаў */колькасць вучэбных гадзін на тыдзень на групу**

 

             рознаўзроставая група                                             

                 (ад 2 да 4 гадоў)

група інтэграванага навучання і выхавання (ад 3 да 6 гадоў)

па тыпавому вучэбнаму плану дашкольнай адукацыі

Усяго

па тыпавому вучэбнаму плану дашкольнай адукацыі

па вучэбнаму плану спецыяльнай дашкольнай установы для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення

 

Усяго

Першая малодшая

(ад 2 да 3 гадоў)

Другая малодшая

 (ад 3 да 4 гадоў)

усяго

Другая малодшая

 (ад 3 да 4 гадоў)

 

Сярэдняя

 (ад 4 да 5

гадоў)

Старэйшая

(ад 5 да 6 гадоў)

Другая малодшая

 (ад 3 да 4 гадоў)

Сярэдняя

 (ад 4 да 5

гадоў)

Старэйшая

(ад 5 да 6 гадоў)

 

1

Фізічная культура *

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

Дзіця і грамадства*

1

1

1

1

2

2

1

2

2

2

3

Элементарныя матэматычныя  уяўленні *

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Дзіця і прырода*

0.5

        0,5

0,5

0.5

1

1

0.5

1

1

1

5.

Развитие речи и культура речевого общения*

-

        0/11

0/11

0/11

1

1

-

-

-

1

 

6

Развіцце маўлення**

-

-

-

-

-

-

2

2

2

 

Развіццё  маўлення і культура маўленчых зносін*

1

1

1

1

1

1

-

-

-

1

 

7

падрыхтоўка да навучанне грамаце**

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

-

 

1

 

 

 навучанне грамаце *

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

8

 Выяўленчае мастацтва*

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Маляванне

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5

0,5

 

Лепка

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5

0,5

 

Аплікацыя

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5

0,5

 

Канструяванне

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5

0,5

9

Музычнае мастацтва*

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

Мастацкая лі таратура*

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

0.5

1

1

1

 

Агульная колькасць вучэбных гадзін (гульняў, заняткаў) на тыдзень

10

12

12

12

14

15

12

14

15

15

 

Максімальна дапушчальная  вучэбная нагрузка ў тыдзень на аднаго выхаванца (у астранамічных гадзінах)

1,7 (1г.40хв.)

2.8/31

(2г.45 хв./3г. 1)

2.8/31

(2г.45 хв./3г. 1)

2.8/31

(2г.45 хв./3г. 1)

4.7 (4г.40 хв.)

6.3 (6г.15хв.)

3.0 (3.0г.)

4.7 (4г.40 хв.)

6.3 (6г.15хв.)

6.3 (6г.15хв.)

 

Карэкцыйныя заняткі **

 

 

 

 

 

12

 

 

Фарміраванне лексіка-граматычных сродкаў мовы  і развіццё звязнага маўлення

 

 

 

 

 

6

 

 

Фарміраванне вымаўленчага боку маўлення

 

 

 

 

 

6